Đinh Ghim Bạt Địa & Màng Phủ Nông Nghiệp

Kích thước: Độ dài dinh ghim từ 11 – 12cm, thân ghim có nhiều ngấn làm cho hiệu quả ghim chặt hơn gấp đôi.