Một số ứng dụng của bạt địa chất

Bạt địa chống cỏ trong trồng cà chua ở Nhật Bản

Trồng xoài trong nhà kính trải bạt địa ở Nhật Bản

Bạt chống sạc lở, xói mòn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.